68 § Voimaantulo

LAKI:

Laki tuli voimaan 1.7.2007. Jos muualla lainsäädännössä viitataan aiemmin voimassa olleeseen yhteistoimintalakiin, noudatetaan uutta lakia.

Päivitetty 2.7.2013