69 § Siirtymäsäännökset

LAKI:

Vanhan yhteistoimintalain (725/1978) 14 §:ssä tarkoitettua sopimusta saadaan soveltaa uuden yhteistoimintalain 61 §:n säännösten estämättä sopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

Uuden yhteistoimintalain säännöksiä sovelletaan yritykseen, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on 1.1.2008 alkaen säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30. Jos kuitenkin tällainen yritys on irtisanonut vähintään kymmenen työntekijää, lakia on pitänyt soveltaa jo 1.7.2007 alkaen.

Uuden yhteistoiminta lain 16 §:ssä säädetyt työnantajan velvollisuudet on pitänyt täyttää 1.1.2008.

Päivitetty 2.7.2013