22 § Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot

LAKI:

Työnantajan on ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset, käytettävissään olevat tiedot asianomaisille henkilöstöryhmien edustajille. Tiedot tulee ensisijaisesti liittää 21 §:ssä tarkoitettuun työnantajan aloitteeseen. Ne voidaan antaa myös erikseen ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista. Tällöin on otettava huomioon, että henkilöstöryhmien edustajilla on mahdollisuus perehtyä asiaan (ks. 21 §). Työnantaja ja asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat voivat sopia tietojen antamisesta toisin.


Säännös korostaa avoimuutta - työnantajan tulee antaa kaikki sillä hetkellä käytettävissään asiaa koskevat tiedot henkilöstön edustajille.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013