24 § Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen

LAKI: