24 § Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen

LAKI:

Ks. 54 §