25 § Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen

LAKI:

Työnantajan on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi (ks. 20 §). Neuvotteluvelvoite sisältää lisäksi 4 luvussa kuvatut menettelysäännöt, muun muassa aloitteen antamisesta riittävän ajoissa. Työnantaja on täyttänyt yhteistoimintavelvoitteensa, kun asiasta on neuvoteltu lain tarkoituksen mukaisesti ja näitä menettelysääntöjä noudattaen.

Päivitetty 2.7.2013