30 § Henkilöstöryhmien edustajien päätökset

LAKI:

Jos 

- yhteistoimintakoulutuksen sisällöstä ja henkilöstöryhmittäisestä kohdentamisesta
- työsuhdeasuntojen jakamisesta
- sosiaalitilojen suunnittelusta ja käytöstä
- lasten päivähoidon järjestämisestä
- työpaikkaruokailun järjestämisestä
- harrastus-, virkistys- ja lomatoiminnan avustusten jakoperusteista
ei päästä sopimukseen, henkilöstöryhmien edustajat päättävät niistä.

Henkilöstöryhmien edustajat tekevät päätöksen yhdessä, jos asia koskee useampaa henkilöstöryhmää.

Työnantajalla on aina oikeus päättää määrärahoista.

Oikeus päättää asioista ei tarkoita sitä, että henkilöstöryhmän edustaja joutuisi vastuuseen lain säännösten tai viranomaisten päätösten noudattamisesta. Siksi päätäntävalta ei koske esimerkiksi
- palo- ja työturvallisuuskysymyksiä
- hygienian valvontaa
- verojen ennakkopidätyksiä tai
- muita vastaavia säänneltyjä asioita.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013