31 § Työnantajan päätökset

LAKI:

Jos

- työsäännöistä tai niihin tehtävistä muutoksista
- aloitetoiminnan säännöistä tai niihin tehtävistä muutoksista
- asuntojen jakamisen periaatteista tai osuuksien määrittämisestä henkilöstöryhmittäin
ei päästä sopimukseen, työnantaja tekee näistä päätöksen.

Työnantajalla ei ole oikeutta vahvistaa yksipuolisesti yrityksessä noudatettavia työsääntöjä eikä niihin tehtäviä muutoksia. Työnantajan johto- ja valvontaoikeuteen kuitenkin kuuluu, että hän voi antaa määräyksiä
- työn suoritustavasta
- laadusta sekä
- sen suorittamisen ajasta ja paikasta.
Näistä asioista työnantaja voi määrätä yksittäistapauksittain silloinkin, kun asioista ei ole päästy sopimukseen.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013