48 § Ilmoitus työvoimatoimistolle

LAKI:

Jos työnantaja esittää yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäväksi toimenpiteitä työvoiman vähentämiseksi, neuvotteluesitys tai siihen sisältyvät tiedot on toimitettava viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa kirjallisesti työvoimatoimistoon. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko kyse yhden vai useamman työntekijän irtisanomisesta taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Hyvitys

Työnantaja voidaan tuomita maksamaan hyvitystä silloin, kun säännöstä on rikottu, ja työntekijä on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu (ks. 62 §).

Päivitetty 2.7.2013