59 § Poikkeukset työnantajan tietojenantovelvollisuudesta

LAKI:

Säännöstä voi soveltaa tilanteessa, jossa yrityksen on lainsäädännön mukaan pidettävä asia salassa. Pelkästään se, että yritys on pörssiyhtiö tai että kysymys on lain mukaan salassa pidettävästä tiedosta, ei kuitenkaan oikeuta pitämään tietoja salassa yhteistoimintamenettelyssä. Tietojen luovuttamisesta on lisäksi aiheuduttava puolueettomasti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa yritykselle tai sen toiminnalle. Säännöstä tulee tulkita suppeasti.

Työnantajalla on näyttötaakka siitä, että tietojen luovuttamisesta aiheutuu merkittävää haittaa.

Yhteistoiminta-asiamies on 29.4.2016 antanut ohjeen yhteistoiminta- ja osallistumisoikeuksia koskevan lainsäädännön ja arvopaperimarkkinalain sisäpiirisääntelyn yhteensovittamisesta.

Päivitetty 16.4.2019