63 § Hyvityksen rahamäärän tarkistaminen

LAKI:

Hyvityksen enimmäismäärää tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain.

Hyvityksen rahamäärää on tarkistettu Valtioneuvoston asetuksella 581/2016 niin, että se on 4.7.2016 alkaen 34 519 euroa. Aikaisempi enimmäismäärä oli 31 570 euroa.

Seuraava tarkistus on vuonna 2019.

Päivitetty 29.3.2019