63 § Hyvityksen rahamäärän tarkistaminen

LAKI:

Hyvityksen enimmäismäärää tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain.

Hyvityksen rahamäärää on tarkistettu Valtioneuvoston asetuksella 536/2013 niin, että se on 4.7.2013 alkaen 34 140 euroa. Aikaisempi enimmäismäärä oli 31 570 euroa.

Seuraava tarkistus on vuonna 2016.

Päivitetty 12.8.2013