yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yrityksellä tarkoitetaan yhtiön lisäksi kaikkia yhdistyksiä, säätiöitä ja muita yhteisöjä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellinen toiminta voi olla tarkoitettu voittoa tuottavaksi tai tuottamattomaksi.

Yhteistoimintalakia sovelletaan kaikilla työpaikoilla riippumatta yhtiömuodosta tai siitä, miten niitä rahoitetaan.

Yhteistoimintalakia sovelletaan esimerkiksi
- osakeyhtiöissä
- kommandiittiyhtiöissä
- avoimissa yhtiöissä
- säätiöissä
- rekisteröidyissä yhdistyksissä esimerkiksi sosiaalialan järjestöissä ja urheiluseuroissa. (Ks. soveltamisalapoikkeuksista 4 §.)

Työntekijöiden määrä lasketaan yrityskohtaisesti. Jos yrityksellä on työntekijöitä useissa toimipaikoissa, kaikkien toimipaikkojen henkilöstö lasketaan yhteen. Yritysryhmissä ja konserneissa yhteistoimintalain soveltaminen määräytyy yhtiöittäin, ei konsernin henkilöstömäärän mukaan. (Ks. TN 1441-11 ja TN 1443-11.)

 

Esimerkki 1

Yrityksellä on toimipaikat Keravalla (12 työntekijää), Tyrnävällä (4 työntekijää) ja Kittilässä (4 työntekijää).

Yhteistoimintalain soveltamista ratkaistaessa kaikkien toimipaikkojen henkilöstömäärät lasketaan yhteen. Yhtiössä on sovellettava yhteistoimintalakia, koska yrityksessä on yhteensä 20 työntekijää.

Esimerkki 2

Emoyhtiön palveluksessa on 50 työntekijää. Yhtiöllä on tytäryhtiöt A Oy (70 työntekijää), B Oy (15 työntekijää) ja C Oy (10 työntekijää).

Yhteistoimintalain soveltaminen määräytyy yhtiöittäin, joten yhteistoimintalakia on sovellettava emoyhtiössä ja tytäryhtiössä A Oy. Tytäryhtiöt B Oy ja C Oy eivät sen sijaan kuulu yhteistoimintalain soveltamisalaan, koska niissä työskentelee alle 20 työntekijää.

Työneuvoston lausunto

Työneuvostolta voi pyytää lausuntoa siitä, onko yritys sellainen, jossa yhteistoimintalakia on sovellettava (ks. tarkemmin 6 §).

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon