yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työneuvosto antaa pyydettäessä lausuntoja siitä, onko yritys sellainen, jossa yhteistoimintalakia on sovellettava.

Lausunnon voi pyytää esimerkiksi tuomioistuin, aluehallintovirasto (aikaisemmin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto), yhteistoiminta-asiamies tai työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestö. Yksittäinen työnantaja tai työntekijä tai työnantaja- tai työntekijäliitto ei voi pyytää lausuntoa.

Tuomioistuin voi pyytää lausunnon ratkaistavana olevasta asiasta joko omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä.

Tuomioistuimet ovat yleensä noudattaneet työneuvoston lausuntoja, vaikka tähän ei olekaan muodollista velvollisuutta.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon