yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Henkilöstö on yleisnimike yritykseen työsuhteessa oleville työntekijöille (ks. työsuhteisista työntekijöistä 2 §). Jos neuvoteltava asia koskee yksittäistä työntekijää, neuvottelu käydään työntekijän ja hänen esimiehensä välillä. Jos asia koskee useampaa samaan henkilöstöryhmään kuuluvaa työntekijää, neuvotteluihin osallistuvat henkilöstöryhmän edustaja ja työnantajan edustaja. Jos asia koskee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, työntekijöitä edustavat asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat (ks. henkilöstöryhmien edustajista YTL 8 §).

Työnantajan edustajat

Työnantaja päättää, kuka tai ketkä edustavat yritystä yhteistoimintamenettelyssä. Työnantajan edustaja voi olla esimerkiksi työnjohtaja, linjaesimies, työsuhde- tai henkilöstöpäällikkö.

Työnantaja vastaa siitä, että sen edustajalla on riittävät neuvotteluvaltuudet.

Liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminen

Luovutuksen saaja tai vastaanottava yritys voi olla osallisena yhteistoimintamenettelyssä (7 luku 41 - 43 §).

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 10.03.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon