yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus esittää työnantajalle tarkentavia kysymyksiä sen jälkeen, kun hän on saanut

- tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta
- palkkatiedot
- tiedot yrityksen työsuhteista
- selvityksen yrityksen ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista.

Työntekijöillä on vastaava oikeus, jos henkilöstöryhmälle ei ole valittu 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua edustajaa. Mikään ei estä työntekijöitä esittämästä tarkentavia kysymyksiä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa yhteisessä tilaisuudessa.

Kysymyksiä ei tarvitse esittää samassa yhteydessä, kuin työnantaja antaa edellä mainitut tiedot tai selvitykset. Henkilöstöryhmien edustajilla on tietojen saamisen jälkeen aikaa harkita kysymyksiä esimerkiksi edustamiensa työntekijöiden kanssa. Kysymykset on kuitenkin esitettävä asian laatu ja laajuus huomioon ottaen melko pian tietojen saamisesta.

Työnantajan on vastattava kysymyksiin kohtuullisen ajan kuluessa. Kohtuullinen aika määritellään sen mukaan, minkälaisesta ja kuinka laajasta asiasta on kysymys. Yleensä se on parista päivästä pariin viikkoon.

Päivitetty 1.2.2019

Päivitetty 01.02.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon