yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä yrityksen sisäisen tiedotuksen periaatteet ja käytännöt, jotka voivat koskea esimerkiksi työnantajaa, ammattiosastoa ja henkilöstöryhmiä. Tällaisia asioita ovat ainakin

- tiedotustilaisuuksien järjestäminen
- tiedotuslehdet
- ilmoitustaulut
- muut viestintävälineitä koskevat asiat (esim. sähköposti ja intranet-käytännöt).

Työehtosopimuksen määräykset

Työehtosopimuksissa saattaa olla tiedottamista koskevia määräyksiä (ks. oma työehtosopimus).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon