yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantajan on tehtävä aloite yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä 4 luvussa tarkoitetussa asiassa. Aloitteessa pitää ilmoittaa neuvottelujen alkamisaika- ja paikka.

Säännöksessä ei ole määritelty aloitteen muotoa, joten sen voi periaatteessa tehdä suullisesti. Suositeltavaa kuitenkin on, että aloite tehdään kirjallisesti tai sähköisesti.

Aloite on tehtävä niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua yhteistoimintaneuvotteluihin (ks. myös mahdollisuudesta käyttää asiantuntijaa 55 §). Jos asia koskee yhtä useampaa henkilöstöryhmää, henkilöstöryhmien edustajilla on oltava tilaisuus käsitellä asiaa yhdessä ennen neuvottelujen alkamista. Valmistautumisajan pituutta harkittaessa on otettava huomioon asian laajuus, työntekijöiden määrä, toimipaikkojen sijainti ja määrä sekä käytössä olevat työaikamuodot. Riittävä aika edellyttää yleensä useampia päiviä (HE 254/06). Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että valmistautuminen vaatii noin viikosta kolmeen viikkoon (Harri Hietala - Keijo Kaivanto: Yhteistoimintalaki käytännössä. Helsinki 2018, 2. uud. p)

Päivitetty 29.3.2019

Päivitetty 29.03.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon