yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Henkilöstöryhmän edustaja voi pyytää työnantajalta yhteistoimintaneuvottelun aloittamista. Työnantajan on mahdollisimman pian pyynnön saatuaan tehtävä aloite neuvottelujen käynnistämiseksi.

Pyynnölle ei ole laissa säädetty muotovaatimusta, joten pyyntö on mahdollista tehdä suullisestikin. Suositeltavaa on tehdä pyyntö todisteellisesti eli kirjallisesti tai sähköisesti.

Työnantajan on noudatettava aloitteen antamisesta annettua säännöstä (ks. 21 §) ja henkilöstöryhmän edustajille annettavia tietoja koskevaa säännöstä (ks. 22 §).

Työnantaja voi pidättäytyä neuvotteluista. Jos työnantaja ei halua neuvotella, hänen on viipymättä annettava kirjallinen selvitys siitä, miksi yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen ei ole tarpeellista.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon