yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantajalla on tiedottamisvelvollisuus yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellyistä asioista. Tiedottamisvelvollisuus koskee sekä yksimielistä ratkaisua että työnantajan yksipuolisesti tekemää päätöstä. Työnantajan on tiedotettava päätöksen sisällöstä ja sen voimaantuloajankohdasta.

Työnantaja voi tiedottaa myös noudattaen sisäisen tiedottamisen käytäntöjä (ks. 18 §).

Tiedottamisvelvollisuuteen vaikuttaa käsitellyn asian laajakantoisuus. Asiasta on sen luonne huomioon ottaen tiedotettava joko ao. henkilöstöryhmien edustajille tai kaikille niille työntekijöille, joita asia koskee.

Yhteistoimintaneuvotteluissa voidaan käsitellä sellaisiakin asioita, joita ei voi saattaa kaikkien työntekijöiden tietoon (ks. 57 §:n salassapitosäännös).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon