yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Sopimuksen sitovuus

Sopimus työsäännöistä, aloitetoiminnan säännöistä ja niiden muutoksista sitoo työnantajaa sekä niitä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä, joiden edustaja on tehnyt sopimuksen.

Sopimusta noudatetaan kunkin työntekijän työsopimuksen osana, jollei työehtosopimuksesta muuta johdu. Sopimus työsäännöistä, aloitetoiminnan säännöistä tai näiden yksittäisistä määräyksistä ei syrjäytä työsopimuksen nimenomaista, työntekijälle edullisempaa määräystä.

Sopimuksesta tiedottaminen

Työnantajan on tiedotettava sopimuksesta ja sen sisällöstä sopivalla tavalla työpaikalla (vrt. 15 §).

Jokaisen työntekijän tulee saada tieto häneen sovellettavasta sopimuksesta.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun työnantaja on sopimuksesta tiedottanut, jollei muuta sovita.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon