yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Jos

- työsäännöistä tai niihin tehtävistä muutoksista
- aloitetoiminnan säännöistä tai niihin tehtävistä muutoksista
- asuntojen jakamisen periaatteista tai osuuksien määrittämisestä henkilöstöryhmittäin
ei päästä sopimukseen, työnantaja tekee näistä päätöksen.

Työnantajalla ei ole oikeutta vahvistaa yksipuolisesti yrityksessä noudatettavia työsääntöjä eikä niihin tehtäviä muutoksia. Työnantajan johto- ja valvontaoikeuteen kuitenkin kuuluu, että hän voi antaa määräyksiä
- työn suoritustavasta
- laadusta sekä
- sen suorittamisen ajasta ja paikasta.
Näistä asioista työnantaja voi määrätä yksittäistapauksittain silloinkin, kun asioista ei ole päästy sopimukseen.

Rangaistussäännös

Säännöksen rikkominen on rangaistava teko (ks. 67 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon