yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yleensä henkilöstövaikutuksia koskevat neuvottelut alkavat työnantajan aloitteesta. Työnantaja ilmoittaa neuvottelujen ajan ja paikan. Kutsu voi olla suullinen tai kirjallinen. Se voidaan toimittaa myös sähköpostilla. Kutsuun tulisi liittää asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot (ks. 36 §).

Kutsu annetaan yksittäiselle työntekijälle, jos asia koskee häntä. Henkilöstöryhmän edustajien on syytä sopia työnantajan kanssa siitä, että näissäkin tapauksissa kutsu annetaan aina myös asianomaiselle henkilöstöryhmän edustajalle. Jos neuvottelut käydään henkilöstöryhmän edustajan kanssa, kutsu on annettava hänelle. Jos neuvottelut käydään yhteisessä kokouksessa, kutsu on annettava kaikille niille henkilöstöryhmän edustajille, joiden edustamia työntekijöitä asia koskee. Jos neuvottelut käydään neuvottelukunnassa, kutsu on annettava neuvottelukunnan jäsenille.

Kutsun ja ensimmäisen neuvottelun välistä vähimmäisaikaa ei ole laissa säädetty. Työnantajan on tehtävä aloite neuvotteluista niin ajoissa kuin mahdollista ottaen huomioon aika, jonka kuluessa hän aikoo toteuttaa suunnitelmansa. Jos toimenpide johtaa irtisanomisiin, lomauttamisiin tai osa-aikaistamisiin, kutsuaika on aina viisi päivää (ks. 45 §).

Neuvottelukutsu pitää antaa niin aikaisin, että työntekijällä tai henkilöstöryhmän edustajalla on riittävästi aikaa perehtyä asiaan ja valmistautua neuvotteluihin. Laajempiin, vaikeampiin ja epäselvempiin asioihin on saatava enemmän aikaa. Yksittäisellä työntekijällä tulee lisäksi olla aikaa keskustella henkilöstöryhmän edustajan kanssa ja henkilöstöryhmän edustajalla oman liittonsa sekä edustettaviensa kanssa, henkilöstöryhmän edustajilla keskenään jne. Yksittäinen työntekijä ja henkilöstöryhmän edustaja voivat pyytää lisäaikaa perehtyäkseen tarkemmin asiaan.

Päivitetty 29.3.2019

Päivitetty 29.03.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon