yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, jos hän on ennen päätöksen tekemistä

- tehnyt ajoissa oikeansisältöisen neuvottelualoitteen (ks. 34 §)
- ilmoittanut neuvottelujen alkamisajasta ja -paikasta (ks. 35 §)
- antanut neuvotteluja varten tarpeelliset tiedot (ks. 36 §)
- varannut henkilöstölle valmistautumisaikaa neuvotteluihin (ks. 36 §)
- neuvotellut henkilöstövaikutuksia aiheuttavan yritystoiminnan muutoksen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi (ks. 34 §)
- neuvotellut oikean osapuolen kanssa (yksittäinen työntekijä/henkilöstöryhmän edustaja/useat henkilöstöryhmän edustajat) (ks. 34 §) ja
- neuvoteltuaan yksittäisen työntekijän kanssa neuvotellut tämän edustajan kanssa, jos työntekijä on tätä pyytänyt (ks. 34 §).

Neuvotteluvelvoitteen täyttymisen edellytys on yksimielisyyden tavoittelu, mutta ei sen saavuttaminen.

Tarvittavien kokousten määrä

Yhteistoimintalaissa ei ole säännöksiä tarvittavien kokousten määrästä. Kokouksia voi siten olla yksi tai useampia. Olennaista on, että neuvottelujen kohteena olevat asiat käsitellään huolellisesti ja perusteellisesti.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon