yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Neuvottelujen päätyttyä henkilöstöllä on oikeus tietää, mitä 6 luvussa tarkoitetusta asiasta on päätetty. Työnantajan on tiedotettava päätöksestä sekä silloin, kun se perustuu yksimielisyyteen että silloin, kun työnantaja on päättänyt asiasta yksipuolisesti. Työnantajan on tiedotettava päätöksestä myös silloin, kun muutoksia ei tapahdu.

Tiedottamisen ajankohta

Henkilöstöllä on oikeus saada tieto päätöksestä niin pian kuin mahdollista. Päätöksestä on tämän vuoksi tiedotettava viipymättä sen tekemisen jälkeen. Työnantaja ei voi lykätä päätöksestä tiedottamista samaan ajankohtaan päätöksen toimeenpanemisen kanssa.

Jos työnantaja ei pysty ilmoittamaan päätöksen toteuttamisen tarkkaa ajankohtaa, siitä on annettava mahdollisimman tarkka arvio.

Tiedottamistavat

Työnantaja voi tiedottaa päätöksestä

- neuvotteluissa mukana olleille henkilöstöryhmien edustajille
- suoraan niille työntekijöille, joita asia koskee tai
- yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteita ja käytäntöjä noudattaen (ks. 18 §).

Jos kysymys on laajasta tai merkittävästä asiasta, on suositeltavaa sopia, että päätöksestä ilmoitetaan aina myös niille, joita päätös koskee.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon