yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Luovutuksensaajan on varattava henkilöstöryhmän edustajille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sen jälkeen, kun hän on antanut heille 41 §:ssä tarkoitetut tiedot eli


– luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta
– luovutuksen syyt
– luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä
– suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Työnantajan on vastattava esitettyihin kysymyksiin. Tätä kutsutaan vuoropuheluksi.

Henkilöstöryhmien edustajien voi olla tarpeen kysyä luovutuksensaajalta esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Aiheutuuko liikkeen luovutuksesta henkilöstövaikutuksia (muun muassa henkilöstövähennyksiä, siirtoja toisiin tehtäviin, työtehtävien muuttumisia)?

  • Aiheutuuko liikkeen luovutuksesta muutoksia työsuhteiden ehtoihin (muun muassa työaika, palkka, työsuhde-etuudet)?

  • Aiotaanko liikkeen luovutuksen jälkeen ryhtyä toimenpiteisiin henkilöstön vähentämiseksi tai työsuhteen ehtojen muuttamiseksi?

  • Mitä työehtosopimusta liikkeen luovutuksensaaja soveltaa ja mikä on sen sisältö?

  • Aikooko työnantaja vaihtaa työehtosopimusta (millä perusteella)?

  • Jatkaako liikkeen luovuttaja toimintaa myyjäyrityksen tiloissa?

  • Miten työterveyshuolto/työpaikkaruokailu/liikuntamahdollisuudet jne. on ostajayrityksessä järjestetty?

  • Mitä työehtosopimukseen perustuvia ym. paikallisia sopimuksia yrityksessä on tehty?Myös seuraavasta listasta voi olla hyötyä:

- eläkeikä, sopimuksenvaraiset eläke-edut (lisäeläke)
- työehtosopimus, liittorajat
- tehtävämuutokset
- palkka-/vaativuusryhmittely
- kokemus- ja palvelusvuodet
- henkilökohtainen palkka
- peruspalkka
- lisät (henkilökohtaiset osat) ja niiden määräytyminen
- autoetu
- asuntoetu
- lounassetelit
- vapaa ruokaetu
- palvelusvuosipalkkio
- palkkiomatkat
- jouluraha tai tavaralahja
- sähköetu ja muut ostoedut
- tavaraluotot
- asuntolaina
- puhelinetu
- yhtiön puhelinosakkeet
- autotallit
- sähkölämmityspisteet
- käyttöoikeus yhtiön työvälineisiin ja tiloihin
- terveydenhuolto
- hautausavustukset
- muuttoavustus
- työvaatteet ja niiden huolto
- sairauskassa
- vakuutukset
- paikalliset työehtosopimukseen perustuvat ja muut sopimukset
- vuosiloma
- yrityskohtaiset lomaedut
- päivittäinen, viikoittainen ja vuosittainen työaika
- palkalliset vapaat (50- ja 60-vuotispäivät, muuttovapaat jne.)
- työajan sijoittuminen, alkaminen ja päättyminen
- ruokatunti
- pekkaset (työajan lyhennysvapaat)
- työntekopaikka
- työhönottopaikka
- harrastustilat
- fysikaalinen hoito
- lomamökit, leirintäalueet
- alennukset erilaisista työnantajayhtiön tai ulkopuolisten tarjoamista palveluista
- merkkipäivälahjat
- määrävuosilahjat
- lehdet
- opiskelun tukeminen
- eläkeläistoiminta ja sen tukeminen
- henkilöstörahasto
- ulkopuolisen työvoiman käyttö

Käytännössä henkilöstöryhmien edustajat eivät välttämättä ole valmiita esittämään tarkentavia kysymyksiä siinä tilaisuudessa, jossa luovutuksensaaja on selvittänyt heille 41 §:n mukaiseen tiedottamisvelvollisuuteen kuuluvat asiat. Henkilöstöryhmien edustajille on tiedotustilaisuuden jälkeen varattava muutaman päivän kohtuullinen aika esittää liikkeen luovutukseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Myös luovutuksensaajalle voi olla tarpeen varata kohtuullinen aika vastausten antamiseen.

Henkilöstöryhmien edustajat voivat vaatia, että työnantaja esittää liikkeen luovutusta koskevan selvityksensä koko henkilöstölle. Ilman henkilöstöryhmien edustajien nimenomaista pyyntöä työnantajalla ei ole velvollisuutta erikseen tiedottaa koko henkilöstölle.

Liikkeen luovuttajalla eli myyjällä ei ole velvollisuutta vuoropuheluun.

Neuvotteluajat

Luovutuksensaajalla on oikeus vedota luovuttajan käymiin neuvotteluihin, ellei luovutus ole muuttanut neuvoteltavaa asiaa. Jos asia on muuttunut, tällaista oikeutta ei ole.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon