yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

8 luvussa ovat säännökset yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta ja käymisestä työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Työnantaja ei ennen yhteistoimintamenettelyä saa tehdä päätöstä mahdollisista työvoiman vähentämiseen johtavista toimenpiteistä. Yhteistoimintavelvollisuuteen ei vaikuta se, tekeekö irtisanomiseen johtavan päätöksen työnantaja tai määräysvaltaa käyttävä yritys.

Työnantajan harkitsemat toimenpiteet voivat olla esimerkiksi liiketoimintapäätöksiä, joiden seurauksena olisi henkilöstövähennyksiä, kuten yrityksen tai sen osan lopettaminen, siirtäminen toiselle paikkakunnalle tai toiminnan supistaminen.

8 luvun neuvottelusäännöksiä ei sovelleta, jos yritys on asetettu konkurssiin tai on selvitystilassa tai jos kuolinpesän osakkaat harkitsevat työsopimuksen irtisanomista työnantajan kuoltua. Työnantajan kuolemantapauksessa soveltamisalan ulkopuolelle jää vain tilanne, jossa työnantaja on fyysinen henkilö, eikä kuolinpesä jatka tai luovuta toimintaa.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 02.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon