yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantajan on annettava ennen neuvotteluja kirjallinen esitys yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi. Neuvotteluesitys on annettava viimeistään viisi kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista. Esityksessä on oltava ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus käsiteltävistä asioista. Neuvotteluesitys on annettava riippumatta siitä, koskeeko henkilöstövähennys yhtä tai useampaa työntekijää. 

Neuvotteluesityksellä on suuri merkitys. Sen tarkoitus on taata neuvotteluedellytykset. Jos esitys laiminlyödään, neuvotteluosapuoli ei voi etukäteen selvittää, olisiko toimenpiteelle vaihtoehtoja (KKO 1994:118).

Hyvitys

Työnantaja voidaan tuomita maksamaan hyvitystä silloin, kun säännöstä on rikottu, ja työntekijä on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu (ks. 62 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 03.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon