yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Irtisanomisia, lomauttamisia tai osa-aikaistamisia käsitellään yleensä työnantajan ja ao. henkilöstöryhmän edustajan välillä. Niitä voidaan käsitellä myös yhteisessä kokouksessa (ks. yhteisestä kokouksesta 9 §). 

Määrättyä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja ao. työntekijän välillä. Tällainen on vain yhtä työntekijää tai yksittäisiä työntekijöitä koskeva asia. Työntekijällä on kuitenkin aina oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava hänen edustajansa ja työnantajan kesken. Henkilöstöryhmän edustajan on syytä ohjeistaa työntekijöitä, ettei kukaan neuvottelisi yksinään työnantajan kanssa.

Jos työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvollisuutensa henkilöstöryhmän edustajan kanssa, neuvotteluja ei tarvitse enää käydä yksittäisen työntekijän kanssa erikseen. Jos työnantajan toimenpide edellyttää erityisiä työntekijäkohtaisia sovellutuksia tai yksilöllisten vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämistä, on kuitenkin syytä neuvotella erikseen asianomaisen työntekijän kanssa. Esimerkiksi mahdollisuus tarjota muuta työtä tai koulutusta on yksittäistä työntekijää koskeva seikka. Työtä voi myös ilmaantua vasta yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen; tällaisen työn tarjoamismahdollisuus pitää selvittää yksittäisen työntekijän kanssa. Myös näissä tilanteissa kannattaa pyytää henkilöstöryhmän edustajaa mukaan neuvotteluihin.

Hyvitys

Työnantaja voidaan tuomita maksamaan hyvitystä silloin, kun säännöstä on rikottu, ja työntekijä on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu (ks. 62 §).

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 03.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon