yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajassa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Yhteistoimintalaissa ei ole tarkemmin määritelty kohtuullisen ajan pituutta. Se vaihtelee tapauksittain yhdestä päivästä korkeintaan pariin viikkoon.

Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin
- irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin
- lomautusten kestoajat sekä
- minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä.

Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitettävä selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille. Tätä kannattaa pyytää neuvottelujen päättyessä (ja kirjauttaa pyyntö pöytäkirjaan).

Tässä vaiheessa kysymys on vielä työnantajan harkinnassa olevista henkilöstöratkaisuista, joihin työnantaja on päätymässä yhteistoimintamenettelyissä käsiteltyjen vaihtoehtojen jälkeen.

Työnantajan selvitys ei ole irtisanomis- tai lomautusilmoitus

Työnantajan selvitys ei ole ilmoitus irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta, vaan nämä toimenpiteet on tehtävä erikseen työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaisesti. Voi olla hyvä, että yhteistoimintaneuvottelujen lopussa sovitaan, miten ja mihin mennessä työntekijät saavat tietää, kehen mahdolliset irtisanomiset ym. kohdistetaan.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 03.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon