yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yhteistoimintaneuvottelussa käsiteltävistä asioista saattaa olla määräyksiä myös työehtosopimuksessa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi työaikajärjestelyt ja työtehtävien muuttaminen. Koska asian käsitteleminen kahdessa eri menettelyssä ei ole tarkoituksenmukaista, yhteistoimintalakiin on otettu säännös työehtosopimusneuvottelujen ensisijaisuudesta. 

Ensisijaisuus tarkoittaa sitä, että joko työnantaja tai luottamusmies voi vaatia, että asia käsitellään työehtosopimuksessa sovitussa menettelyssä. Yhteistoimintamenettelyn korvaaminen työehtosopimuksen mukaisilla neuvotteluilla ei edellytä sopimista. Riittää, että toinen osapuoli sitä vaatii. Vaatimuksen voi tehdä joko ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista tai sen aikana. Jos vaatimus tehdään yhteistoimintamenettelyn aikana, asia on käsiteltävä kokonaisuudessaan siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu.

Asian käsittely työehtosopimuksen mukaisessa menettelyssä on tarkoituksenmukaista, koska erimielisyys voidaan tällöin riitauttaa työtuomioistuimessa.

Päivitetty 2.7.2013

Päivitetty 03.07.2013

Jaa

facebook icon
twitter icon