yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Työnantaja voi eräissä tilanteissa poiketa normaalista yhteistoimintamenettelystä ja tehdä käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen ilman edeltäviä neuvotteluja.

Poikkeamismahdollisuus koskee vain seuraavia asioita:
- yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 §)
- yritystoiminnan muutostilanteissa käsiteltävät asiat (33 §) sekä
- työvoiman käytön vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut (44.1 §).

Näissä tapauksissa poikkeaminen on mahdollista silloin, kun yhteistoimintaneuvottelujen esteenä ovat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta ja jotka aiheuttavat yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai taloudelle vahinkoa. Syiden pitää
- aiheuttaa yrityksen tuotanto- ja palvelutoiminnalle vahinkoa
- olla erityisen painavia ja
- ennakoimattomia.

Muissa asioissa poikkeamismahdollisuutta ei ole, vaan niistä on aina neuvoteltava.

Erityisiä syitä voi lain esitöiden (HE 254/2006) mukaan olla vain silloin, kun yhteistoimintaneuvottelu voi aiheuttaa objektiivisin perustein merkittävää haittaa tai vahinkoa yrityksen toiminnalle. Merkittävää haittaa tai vahinkoa voidaan katsoa aiheutuvan esimerkiksi silloin, kun koko yrityksen toiminnan jatkuminen vaarantuu yhteistoimintaneuvottelujen käymisestä.

Yhteistoimintaneuvottelujen käymättä jättämistä ei voi perustella esimerkiksi
- tapahtumilla, joihin työnantaja on voinut varautua tapahtumia ennakoimalla (lakko, laiterikot, kysynnän vaihtelut jne.)
- liike- ja ammattisalaisuuden suojaamisella
- tarpeella toteuttaa irtisanomiset tai lomautukset tai muut järjestelyt mahdollisimman nopeasti, jotta yrityksen taloudellinen tilanne voitaisiin turvata.

Jälkikäteen pidettävät neuvottelut

Kun poikkeusperusteita ei enää ole, työnantajalla on velvollisuus viivytyksettä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut kysymyksessä olevista asioista. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään tällöin lähinnä tehdyn ratkaisun perusteita ja henkilöstövaikutuksia.

Työnantajan on näissä neuvotteluissa selvitettävä myös poikkeuksellisen menettelynsä perusteet.

Päivitetty 16.4.2019

Päivitetty 16.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon