yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Henkilöstöryhmän edustajan oikeus vaatia pakkokeinoja

Henkilöstöryhmän edustaja voi vaatia käräjäoikeutta velvoittamaan työnantajaa toteuttamaan tiedonantovelvollisuutensa.

Työnantajalla on velvollisuus antaa henkilöstöryhmien edustajille määräajoin tai pyynnöstä
- tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta (10 §)
- palkkatiedot (11 §)
- tiedot yrityksen työsuhteista (12 §) ja
- selvitys yrityksessä sovellettavista ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista (13 §).

Käräjäoikeus voi velvoittaa työnantajan antamaan tiedot uhkasakon uhalla henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä. Ennen päätöstä työnantajaa on kuultava.

Henkilöstöryhmän edustajan on syytä pyytää työnantajalta tiedot yksilöidysti ja todisteellisesti, jotta laiminlyönti voidaan näyttää mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Yhteistoiminta-asiamiehen oikeus vaatia pakkokeinoja

Yhteistoiminta-asiamiehellä on itsenäinen, henkilöstön edustajasta riippumaton oikeus vaatia, että tuomioistuin velvoittaa työnantajan määräajassa täyttämään velvollisuutensa laatia 16 §:ssä tarkoitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Yhteistoiminta-asiamiehellä on oikeus asettaa uhkasakko velvoitteen noudattamisen tehosteeksi. Ks. yhteistoimintalain 66 §.

Päivitetty 29.3.2019

Päivitetty 29.03.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon