yhteistoimintaopas

Aihelista

LAKI:

Yhteistoiminta-asiamies

(laki yhteistoiminta-asiamiehestä)


Yhteistoiminta- asiamies valvoo yhteistoimintalain noudattamista. Hänen ensisijainen tehtävänsä on antaa ohjeita ja neuvoja yhteistoimintaa koskevien lakien soveltamisessa. Lisäksi asiamies voi antaa työnantajalle kehotuksen lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, ilmoittaa asiasta poliisille ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista.

Uuden valvontajärjestelmän tarkoituksena on tehostaa valvontaa.

Yhteistoiminta-asiamieheen voivat ottaa yhteyttä sekä henkilöstön edustajat että yksittäiset työntekijät. Jos työpaikalla on lain soveltamisongelmia, on kuitenkin syytä olla ensin yhteydessä ammattiliittoon.

Yhteistoiminta-asimiehenä toimii Harri Hietala p. 029 504 8273, harri.hietala(at)tem.fi.

Lisätietoa

Päivitetty 10.1.2018

Päivitetty 10.01.2018

Jaa

facebook icon
twitter icon