yhteistoimintaopas

Aihelista

Yhteistoimintaopas

Tämä on Ammattiliitto Pro:n, SAK:n ja sen jäsenliittojen laatima yhteistoimintalakia käsittelevä verkko-opas.

HUOM! Opas on vanhan lain mukainen, uusi laki on tullut voimaan 1.1.2022. Uuden lain neuvottelumenettely vastaa pääpiirteissään vanhaa lakia.

Se on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta.

Yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen työntekijöiden yhteistoimintaa. Laki luo edellytykset todelliselle vuoropuhelulle työpaikoilla.

Laki käsittelee muun muassa oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä sekä työpaikalla laadittavaa henkilöstösuunnitelmaa ja  koulutustavoitteista. Laista löytyvät myös työvoiman vähentämistä koskevat säännökset.

Neuvot oppaassa ovat yleisiä. Kullakin tapauksella on erityispiirteensä, joten ensin on hyvä pyytää luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua selvittämään asiaa.

Tekstejä lainattaessa on mainittava lähde.

Kommentit SAK:hon Anu-Tuija Lehdolle (anu-tuija.lehto@sak.fi) tai Prohon Päivikki Uimoselle (paivikki.uimonen@proliitto.fi).

Neuvotteluopas Fudut vai?


 

Päivitetty 23.03.2023

Muuta aiheeseen liittyvää:

Jaa

facebook icon
twitter icon